Magdeburský seminář o ochraně vod 2021

Magdeburger Gewässerschutzseminar 2021

Nové datum: 7.-8.10.2021

REVITALISIERUNG VON GEWÄSSERN UND DER WASSERHAUSHALT

IM EINZUGSGEBIET DER ELBE | REVITALIZACE VOD A VODNÍ REŽIM V POVODÍ LABE

Konferenzsprachen / Jazyky konference: Deutsch und Tschechisch – simultan gedolmetscht /

čeština a němčina – přednášky budou simultánně tlumočeny

Ochrana osobních údajů