Magdeburský seminář o ochraně vod 2021

Nové datum: 7. – 8. říjen 2021

 

REVITALIZACE VOD A VODNÍ REŽIM V POVODÍ LABE

News

2. cirkulář

Program

 

Registrace

(do 10. 9. 2021)

Magdeburský seminář o ochraně vod 7. a 8. října 2021 v podobě simultánně tlumočené videokonference

Stále nejistá situace ohledně šíření koronaviru v souvislosti s momentálně rostoucím počtem případů vedla organizační výbor Magdeburského semináře o ochraně vod k rozhodnutí uspořádat jej jako simultánně tlumočenou videokonferenci.

Důvodem je také nejistota v souvislosti s tím, že nelze vyloučit rozdíly v předpisech pro cestování v České republice a ve Spolkové republice Německo. Kdyby byl seminář narychlo zrušen, mohlo by to znamenat vysoké finanční ztráty v závislosti na právní situaci, kterou přinejmenším na německé straně zatím nelze jednoznačně posoudit.

Abychom však účastníkům konference poskytli alespoň trochu pocit, že jde o konferenci, na kterou jsou zvyklí, necháme sborník vytisknout a pošleme jej všem účastníkům předem poštou.

 

Programové bloky: ­

  • 31. výročí založení Mezinárodní komise pro ochranu Labe ­
  • Revitalizace a renaturace vod ­
  • Monitoring a hodnocení revitalizačních a renaturačních opatření ­
  • Retence vody v krajině ­
  • Klimatické podmínky a jejich vliv na doplňování zásob podzemních vod ­
  • Změny chemické složky jakosti vod ­
  • Vliv těžby hnědého uhlí na povrchové vody.

Program semináře

Další informace k semináři jsou uvedeny zde v 2. cirkuláři.

Registrace

Registrace

Jazyky konference jsou němčina a čeština. Přednášky a diskuse budou simultánně tlumočeny. Prezentace (MS Power-Point) budou v angličtině.

Registrace a platba do 10. 9. 2021 pouze online. Zde naleznete také informace o způsobech platby (kreditní karta, bankovní převod).

Konferenční poplatek je 50 € včetně DPH. Konferenční poplatek zahrnuje účast na simultánně tlumočené videokonferenci a sborník z konference, který Vám bude zaslán předem.

Odborné příspěvky budou publikovány ve sborníku v angličtině jako rozšířené abstrakty v rozsahu maximálně čtyř stran A4. Postery budou zobrazeny na dvou stranách A4.

MGS 2021 proběhne jako simultánně tlumočená videokonference. Přístupový odkaz a veškeré informace budou registrovaným účastníkům zaslány počátkem října.

 

Historie

První Magdeburský seminář o ochraně vod se konal v Magdeburku v roce 1988, od roku 1992 se pořádá střídavě v České republice a v Německu. V průběhu let si seminář získal pověst jedné z nejvýznamnějších odborných a vědeckých akcí v oblasti ochrany vod v povodí Labe. Pro zástupce z oblasti vědy, praxe a orgánů státní správy se stal platformou k výměně nejnovějších poznatků a zkušeností.

 

Hlavní pořadatelé

Středisko výzkumu životního prostředí H. Helmholtze (UFZ) v rámci externě financovaného projektu: „Wilde Mulde – Revitalisierung einer Wildflusslandschaft in Mitteldeutschland“ (Wilde Mulde – Revitalizace neregulované říční krajiny ve středním Německu) ve spolupráci

s Mezinárodní komisí pro ochranu Labe (MKOL).

 

Ochrana osobních údajů